[[Asystent/ka Biura]]

Asystent/ka Biura

CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY

ESPEFA

firma o ugruntowanej pozycji w branży farmaceutycznej poszukuje ambitnej i energicznej osoby na stanowisko
 

Asystent/ka Biura

Miejsce pracy: Kraków

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • wspomaganie Zarządu w wykonywaniu obowiązków służbowych;
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura Zarządu;
 • archiwizowanie i nadzór nad dokumentami firmy;
 • prowadzenie kalendarza spotkań;
 • przygotowywanie pism i zestawień dla Zarządu;
 • zapewnienie prawidłowego przepływu informacji i sprawnego obiegu dokumentów pomiędzy Zarządem, a pozostałymi komórkami firmy;
 • obsługa procesów zaopatrzenia firmy w materiały biurowe, artykuły spożywcze, prenumeraty, usługi kurierskie;
 • prowadzenie spraw związanych z ZFŚS;
 • asystowanie i pomoc  we wszystkich działaniach Zarządu.

NASZE OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość języka angielskiego;
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • sprawna obsługa urządzeń biurowych;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność, samodzielność oraz kreatywność;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • prawo jazdy kat. B

 OFERUJEMY:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 • pakiet benefitów pozapłacowych;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • pracę od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV do 31.03.2019r. na adres e-mail: kadry@espefa.com.pl

W temacie e-mail prosimy o dopisanie numeru referencyjnego: Espefa/  SEKRETARIAT

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Asystent/ka Biura (zgodnie z Ustawą dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr. 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)”.

Przetwarzamy Państwa dane  osobowe  na podstawie Państwa zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Asystent/ka Biura do chwili zakończenia rekrutacji tj. 31.12.2019 r. (art. 6 ust.  a i b RODO). A w przypadku zatrudnienia dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o pracę, a po tym czasie, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz ustawowego obowiązku przechowywania akt osobowych. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA, ul. J. Lea 208, 30-133 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Numer KRS:0000081817, NIP:675-000-30-75. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień możecie Państwo kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: dyrekcja@espefa.com.pl Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).