[[Badania Mikrobiologiczne]]

Badania Mikrobiologiczne

Laboratorium

Oferujemy szeroki zakres badań mikrobiologicznych:

  • badania czystości mikrobiologicznej niejałowych produktów leczniczych (preparaty doustne), suplementów diety, surowców i opakowań farmaceutycznych (zgodnie z metodami Ph. Eur, FP)
  • badanie czystości mikrobiologicznej kosmetyków
  • monitorowanie środowiska wytwarzania (kontrola mikrobiologiczna powietrza, powierzchni, maszyn oraz personelu)
  • ocena czystości mikrobiologicznej wody oczyszczonej (zgodnie z metodami Ph. Eur, FP)
  • walidacja metod mikrobiologicznych
  • badanie skuteczności sterylizacji suchym gorącym powietrzem
  • rutynowa kontrola pożywek używanych w badaniach mikrobiologicznych

 Zachęcamy do współpracy, tel.: 12 639 27 36, tel.kom. 538 890 325, mail: katarzyna.majerz@espefa.com.pl