O firmie

Chemiczno – Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA powstała w 1946 roku pod nazwą Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ATOM, z inicjatywy magistrów farmacji Stanisława Szymańskiego, Aleksandra Kaszyckiego i Jana Szustowa. Zebranie założycielskie odbyło się 9 września 1946 roku w Krakowie w lokalu przy ul. Św. Jana 2, na którym 10 magistrów farmacji zadeklarowało przystąpienie do spółdzielni jako członkowie – założyciele.

Lata 1946 – 1947 były okresem organizacyjnym Spółdzielni, mającym na celu uruchomienie laboratorium galenowego i ustalenie profilu produkcyjnego. W uzyskanych pomieszczeniach laboratorium galenowe rozpoczęło produkcję różnego rodzaju syropów, nalewek, wyciągu z kurkumy jawajskiej, płynu na odciski, spirytusu salicylowego, tabletek Burowa i sulfatiazolu w tabletkach.

W dniu 23 kwietnia 1949 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia została zmieniona dawna nazwa Spółdzielni ATOM na Chemiczno – Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA.

W latach 1950 – 1975 Spółdzielnia Pracy ESPEFA była autorem lub współautorem uruchomienia produkcji 11 nowych leków i 8 półproduktów chemiczno – farmaceutycznych.

Dzierżawa lokali i rozproszenie lokalizacji Spółdzielni nie były dla niej korzystne. Wzrosło też w tym czasie zapotrzebowanie rynku polskiego na produkty Spółdzielni ESPEFA co skłoniło jej kierownictwo do starań o podjęcie budowy odpowiedniego zakładu przemysłowego umożliwiającego produkcję większej ilości leków. Program inwestycji obejmował budowę dwóch nowych połączonych ze sobą obiektów. Nowy budynek został oddany do użytku 2 stycznia 1989 roku. Posiadanie własnego budynku produkcyjnego stworzyło większą stabilność produkcyjną i rozwojową przedsiębiorstwa.

W październiku 1993 roku został oddany do użytku Pawilon handlowo – usługowy, w którym mieści się Dział Handlowy i Hurtownia Leków.

Stopniowo postępująca rozbudowa zakładu umożliwiła sukcesywną modernizację aparatury i procesów technologicznych. Powstały całkowicie nowe pod każdym względem, nowoczesne linie produkcyjne do tabletkowania, blistrowania, pakowania i form płynnych.

Dzisiaj ESPEFA to nowoczesny zakład produkcji farmaceutycznej stanowiący prywatną własność członków Spółdzielni. Swoje osiągnięcia technologiczne, produkcyjne i ekonomiczne Spółdzielnia zawdzięcza profesjonalnemu personelowi. Doświadczona kadra kierownicza dba o jakość produkowanych leków oraz nieustannie prowadzi prace nad wdrożeniem nowości technologicznych i farmaceutycznych.

 

O renomie Espefy w branży farmaceutycznej świadczy między innymi ilość otrzymanych nagród i wyróżnień:

 

 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 17.jpg
 • 16.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 26a.jpg
 • 26b.jpg
 • 26c.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 34.jpg
 • 32.jpg
 • 35.jpg
 • 36.jpg
 • 37.jpg
 • 38.jpg
 • 39.jpg
 • 41.jpg
 • 40.jpg
 • 43.jpg
 • 42.jpg
 • 44.jpg
 • 44a.jpg
 • 45.jpg
 • 46.jpg
 • 47.jpg
 • 48.jpg
 • 50.jpg
 • 51.jpg
 • 53.jpg
 • 52.jpg
 • 55.jpg
 • 54.jpg
 • 56.jpg
 • 57.jpg
 • 59.jpg
 • 58.jpg
 • 60.jpg
 • 61.jpg