[[Główny Technolog]]

Główny Technolog

CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY

ESPEFA

prowadzi rekrutację na stanowisko

Główny TECHNOLOG

Miejsce pracy: Kraków

 

        PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • kierowanie pracą Działu Technologicznego;
 • nadzór nad produkcją w zakresie prawidłowego przebiegu zatwierdzonych procesów produkcyjnych/ wskazanie działań naprawczych w razie konieczności;
 • nadzorowanie procesów produkcyjnych celem zapewnienia wysokiej jakości produktu i efektywności procesu;
 • optymalizacja procesów produkcyjnych celem podnoszenia efektywności jakości i zwiększenia produktywności;
 • nadzór technologiczny nad wytwarzaniem serii walidacyjnych;
 • realizacja zadań związanych z przeprowadzanymi transferami;
 • definiowanie i realizacja zadań dla  wdrażanych produktów oraz zadań związanych z bieżącą produkcją;
 • przygotowywanie, aktualizacja /sprawdzanie dokumentacji technologicznej  produkcyjnej i walidacyjnej;
 • tworzenie/ opiniowanie Specyfikacji Wymagań Użytkownika  (URS) – analiza i opiniowanie ofert;
 • inicjowanie pomysłów zwiększających potencjał produkcyjny zakładu;
 • udział w kwalifikacji  instalacyjnej, operacyjnej,  procesowej urządzeń;
 • przeprowadzanie szkoleń pracowników produkcyjnych z procesów wytwarzania i zmian w nich;
 • inicjowanie / analizowanie/  realizacja potrzeb zakupowych urządzeń produkcyjnych i usług;
 • udział w kwalifikacji nowych dostawców substancji czynnych, pomocniczych i materiałów opakowaniowych bezpośrednich.

 

        NASZE OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe techniczne (technolog farmacji, inżynieria chemiczna itp.);
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość zasad dotyczących formulacji produktów leczniczych, (tabletki, tabletki powlekane, syropy);
 • prowadzenie  procesów technologicznych oraz doboru opakowań bezpośrednich;
 • znajomość wytycznych ICH/EMA w zakresie wytwarzania produktów leczniczych, opakowań bezpośrednich oraz badań stabilności;
 • dobra znajomość przepisów GMP i GLP;
 • predyspozycje do myślenia analitycznego;
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji, kreatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra znajomość j. angielskiego.

OFERUJEMY:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • umowę o pracę
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • pakiet benefitów pozapłacowych;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV do 31.03.2019r. na adres e-mail: kadry@espefa.com.pl

W temacie e-mail prosimy o dopisanie numeru referencyjnego: Espefa/  Główny Technolog.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Główny Technolog (zgodnie z Ustawą dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr. 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)”. Przetwarzamy Państwa dane  osobowe  na podstawie Państwa zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Główny Technolog do chwili zakończenia rekrutacji tj.31.12.2019 r. (art. 6 ust.  a i b RODO). A w przypadku zatrudnienia dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o pracę, a po tym czasie, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz ustawowego obowiązku przechowywania akt osobowych. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA, ul. J. Lea 208, 30-133 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Numer KRS:0000081817, NIP:675-000-30-75. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień możecie Państwo kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: dyrekcja@espefa.com.pl Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).