[[Laboratorium]]

Laboratorium

Deklarujemy chęć świadczenia usług:

w zakresie badań mikrobiologicznych:

  • badania czystości mikrobiologicznej niejałowych produktów leczniczych (preparaty doustne), suplementów diety, surowców i opakowań farmaceutycznych (zgodnie z metodami Ph. Eur, FP)
  • monitorowanie środowiska wytwarzania (kontrola mikrobiologiczna powietrza, powierzchni, maszyn oraz personelu)
  • ocena czystości mikrobiologicznej wody oczyszczonej (zgodnie z metodami Ph. Eur, FP)
  • walidacja metod mikrobiologicznych
  • badanie skuteczności sterylizacji suchym gorącym powietrzem oraz parą wodną pod ciśnieniem
  • rutynowa kontrola pożywek używanych w badaniach mikrobiologicznych

w zakresie badań fizyko-chemicznych:

  • Opracowywanie i walidacja metod chemicznych dla nowych produktów leczniczych
  • Weryfikacja  metod farmakopealnych oraz wykonywanie analiz na zgodność z Ph.Eur, USP technikami HPLC, GC, AAS, IR, UV –VIS materiałów wyjściowych, opakowaniowych i produktów leczniczych.