Jakość / certyfikaty

Polityka Jakości Chemiczno – Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy ESPEFA

Przedmiotem działalności Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy ESPEFA jest  wytwarzanie oraz  sprzedaż produktów leczniczych i suplementów diety, z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania.

Funkcjonujący i stale doskonalony  system zarządzania jakością  gwarantuje bezpieczeństwo procesu produkcyjnego jak również procesu pozyskiwania, dostarczania surowców i opakowań używanych w procesie wytwórczym.

Nadrzędnym celem działalności naszej Spółdzielni jest zapewnienie wysokiej jakości wytwarzanych produktów, spełniających potrzeby i oczekiwania klientów. W tym celu opracowaliśmy i realizujemy politykę jakości mającą decydujące znaczenie  w strukturze firmy i jakości produktów leczniczych oraz suplementów diety.

Cele te realizujemy poprzez doskonalenie zasad systemu ISO i wytwarzanie zgodnie
z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania, które są niezbędne dla zapewnienia jakości naszych produktów oraz opracowanie i wdrażanie innych strategii (polityk) mających istotne znaczenie w działalności przedsiębiorstwa w obecnych uwarunkowaniach i na obecnym rynku.

Podstawowe znaczenie w naszej działalności ma polityka rozwoju i innowacji skorelowana z polityką zarządzania kadrami i szkoleniami, optymalizacji kosztów, oraz warunkami pracy i produkcji, które są realizowane w codziennej pracy.

Dla osiągnięcia naszych celów przeprowadzamy systematyczne badanie rynku, jego potrzeb i wymagań oraz dostosowujemy nasze produkty oraz warunki ich wytwarzania do aktualnych potrzeb.

Realizacje wyznaczonych celów gwarantuje właściwa organizacja pracy, wykwalifikowany personel, stale uzupełniający swoją wiedzę w ramach systemu szkoleń oraz angażujący się w pracę nad doskonaleniem systemu zarządzania jakością.

Wprowadzenie wyżej wymienionych zasad ma gwarantować jakość naszych produktów oraz ich bezpieczeństwo dla klientów jak i otoczenia, a jednocześnie stanowi deklarację pełnej odpowiedzialności za naszą produkcję ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tego zobowiązania.


System Zarządzania Jakością w Chemiczno – Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy ESPEFA


System Zarządzania Jakością Spółdzielni ESPEFA stanowi nierozerwalną całość z systemem zarządzania w organizacji, jest utrzymywany i doskonalony w celu spełniania wymagań i oczekiwań klientów oraz by usprawnić funkcjonowanie procesów zachodzących w organizacji i zminimalizować ryzyko biznesowe.

Działalność Spółdzielni ESPEFA opiera się na wymaganiach zawartych w przepisach Prawa Farmaceutycznego. Potwierdzeniem spełniania wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania w zakresie wytwarzania produktów leczniczych jest Certyfikat GMP wydany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Spółdzielnia ESPEFA wdrożyła także System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP zgodnie z wymaganiami normy  ISO 22000, w celu spełnienia wymagań produkcji suplementów diety.


Otrzymane nagrody i certyfikaty

 

Mocna Firma Godna Zaufania 2016
Mocna Firma Godna Zaufania 2016
Gepard Biznesu 2016
Gepard Biznesu 2016
Podziękowania od KRS 2016
Podziękowania od KRS 2016
List od KRS 2016
List od KRS 2016
Oskar Spółdzielczości Polskiej 2016
Oskar Spółdzielczości Polskiej 2016
Potęga Biznesu Godna Zaufania 2016
Potęga Biznesu Godna Zaufania 2016
Nagroda Zaufania Kapituły Złotego Otisa 2016
Nagroda Zaufania Kapituły Złotego Otisa 2016
Gazele Biznesu 2015
Gazele Biznesu 2015
III Miejsce w Rankigu Najlepszych Spółdzielni Pracy
III Miejsce w Rankigu Najlepszych Spółdzielni Pracy
Certyfikat GMP 2015
Certyfikat GMP 2015
Lider Polskiej Farmacji 2015
Lider Polskiej Farmacji 2015
Lider Polskiej Farmacji 2015
Lider Polskiej Farmacji 2015
Prymus 2015
Prymus 2015
Prymus 2015
Prymus 2015
Gepard Biznesu 2015
Gepard Biznesu 2015
Polska Przedsiębiorczość 2015
Polska Przedsiębiorczość 2015
Ranking Najlepsze Spółdzielnie Pracy za 2013 rok
Ranking Najlepsze Spółdzielnie Pracy za 2013 rok
Gazele Biznesu 2014
Gazele Biznesu 2014
Nagroda specjalna Firma 25-lecia
Nagroda specjalna Firma 25-lecia
Nagroda specjalna Firma 25-lecia
Nagroda specjalna Firma 25-lecia
Nagroda specjalna Przedsiębiorca 25-lecia dla Prezesa Marka Knapika
Nagroda specjalna Przedsiębiorca 25-lecia dla Prezesa Marka Knapika
Nagroda specjalna Przedsiębiorca 25-lecia dla Prezesa Marka Knapika
Nagroda specjalna Przedsiębiorca 25-lecia dla Prezesa Marka Knapika
Orły Polskiej Przedsiębiorczości 2014
Orły Polskiej Przedsiębiorczości 2014
Orły Polskiej Przedsiębiorczości 2014
Orły Polskiej Przedsiębiorczości 2014
Rzetelni w Biznesie 2014
Rzetelni w Biznesie 2014
Menedżer - Spółdzielca 2014
Menedżer - Spółdzielca 2014
Gepardy Biznesu 2014
Gepardy Biznesu 2014
Jakość Roku 2013 - Brąz
Jakość Roku 2013 - Brąz
Jakość Roku 2013 - Ascofer
Jakość Roku 2013 - Ascofer
Złoty Laur Małoposki 2012
Złoty Laur Małoposki 2012
Certyfikat GMP - 2012
Certyfikat GMP - 2012
Złoty OTIS 2011 - Ascofer
Złoty OTIS 2011 - Ascofer
Guajazyl - Teraz Polska
Guajazyl - Teraz Polska
Krakowskie Pióro Biznesu 2009
Krakowskie Pióro Biznesu 2009
Złoty OTIS 2008 - Ascofer
Złoty OTIS 2008 - Ascofer
Statuetka OTIS 2008 - Ascofer
Statuetka OTIS 2008 - Ascofer
Srebrny Laur Małopolski 2006
Srebrny Laur Małopolski 2006
Złoty OTIS 2006 - Aspargin
Złoty OTIS 2006 - Aspargin
Złoty OTIS 2006 - Dexatussin
Złoty OTIS 2006 - Dexatussin
Gepardy Biznesu 2006
Gepardy Biznesu 2006
Produkt Roku 2006 - Aspargin
Produkt Roku 2006 - Aspargin
Gazele Biznesu 2005
Gazele Biznesu 2005
Laur Konsumenta 2005 - Guajazyl
Laur Konsumenta 2005 - Guajazyl
Złoty OTIS 2004 - Guajazyl
Złoty OTIS 2004 - Guajazyl
Złoty OTIS 2003 - Ascofer
Złoty OTIS 2003 - Ascofer

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - ESPEFA @ 2006

PROJEKT I WYKONANIE: EMPATHY INTERACTIVE