Praca

 

CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA

firma o ugruntowanej pozycji w branży farmaceutycznej poszukuje ambitnych i energicznych osób na stanowisko:

ELEKTROMECHANIK

Kraków

OPIS STANOWISKA:

- Praca jednozmianowa w utrzymaniu ruchu: konserwacje, przeglądy, naprawy maszyn i instalacji w obiektach budowlanych oraz instalacji technologicznych;

- W przypadku takiej potrzeby Spółdzielni także praca dwuzmianowa w ramach serwisu produkcyjnego;

- Zapewnienie zadawalającej sprawności ruchowej maszyn i instalacji: wykonanie przeglądów i konserwacji, usuwanie awarii;

- Przygotowywanie (ustawianie) maszyn do pracy produkcyjnej;

- Dokumentowanie wykonanych prac.

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW:

- Wykształcenie techniczne: automatyk, elektryk, mechatronik itp.;

- Uprawnienia kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji- grupa I (elektryczne);

- Praktyczna znajomość budowy maszyn;

- Umiejętność czytania rysunku technicznego i schematów elektrycznych;

- Zdolności manualne;

- Mile widziane doświadczenie przy eksploatacji maszyn i instalacji w przemyśle farmaceutycznym.

OFERUJEMY:

- Ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;

- Umowę o pracę na pełny etat;

- Stabilne warunki zatrudnienia;

- Pakiet benefitów pozapłacowych;

- Szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV do 30.09.2018r. na adres e-mail: kadry@espefa.com.pl

W temacie e-mail prosimy o dopisanie numeru referencyjnego: Espefa/ elektromechanik

 

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: ELEKTROMECHANIK (zgodnie z Ustawą dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr. 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)”.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Elektromechanik do chwili zakończenia rekrutacji tj.15.10.2018r. (art. 6 ust. a i b RODO). A w przypadku zatrudnienia dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o pracę, a po tym czasie, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz ustawowego obowiązku przechowywania akt osobowych. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA, ul. J. Lea 208, 30-133 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Numer KRS:0000081817, NIP:675-000-30-75. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień możecie Państwo kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: dyrekcja@espefa.com.pl Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe

Kontakt