Produkcja kontraktowa

Chemiczno – Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA z siedzibą w Krakowie oferuje zainteresowanym podmiotom usługi kontraktowe w zakresie wytwarzania produktów leczniczych w następujących formach:

  • Preparaty w formach doustnych, stałych o określonej czystości mikrobiologicznej – tabletki, tabletki powlekane

  • Preparaty w formach płynnych o określonej czystości mikrobiologicznej – syropy

Deklarujemy również chęć świadczenia usług w zakresie:

  • Badań laboratoryjnych w zakresie analiz fizykochemicznych surowców oraz produktów leczniczych. Wykonywane badania są zgodne z FP, EuPh i USP

  • Pakowania produktów leczniczych

Zlecone usługi wykonane zostaną zgodnie ze standardami jakości stosowanymi przy wytwarzaniu leków.

Wdrożony system zapewnienia i kontroli jakości oraz organizacja procesów produkcyjnych umożliwiają pełny nadzór nad poszczególnymi fazami wytwarzania, aż do momentu magazynowania produktu gotowego.

Produkcja prowadzona zgodnie z zasadami GMP (Good Manufacturing Practice) zapewnia najwyższą jakość wytwarzanych produktów.

Kooperantowi możemy zaoferować także usługi naszej własnej hurtowni i jej dobre kontakty z aptekami na rynku lokalnym. Niewątpliwym atutem jest również lokalizacja w centrum dużej aglomeracji miejskiej. Kraków posiada długie tradycje w kształceniu wysoko kwalifikowanych specjalistów w branży farmaceutycznej i pokrewnych. Chętnie podejmiemy współpracę z ośrodkami badawczymi w celu wdrożenia do produkcji nowych leków. Możliwa jest indywidualna współpraca w charakterze doradczym z uznanymi specjalistami.

Firma Espefa jest również zainteresowana zleceniem prodkcji leków i suplementów diety innym zakładom.

W związku z możliwością eksportu naszych leków, jesteśmy zainteresowani nawiązaniem kontaktów z firmami posiadającymi zagraniczne przedstawicielstwa handlowe.