Zarząd

Aktualny skład zarządu:

Prezes Zarządu: Marek Knapik
Z-ca Prezesa ds. Produkcji: Barbara Nikiel
Członek Zarządu: Agnieszka Broda