[[Zarząd]]

Zarząd

Aktualny skład Zarządu:

Prezes Zarządu: Katarzyna Kitner
Z-ca Prezesa ds. Produkcji: Barbara Nikiel
Członek Zarządu: Agnieszka Broda