[[Zarząd]]

Zarząd

Aktualny skład Zarządu:

p.o. Prezes Zarządu: Marcin Kochaniewicz

p.o. Członek Zarządu: Anna Bała