[[Zgłaszanie działań niepożądanych]]

Zgłaszanie działań niepożądanych

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszenia działań niepożądanych

Instrukcja wypełnienia formularza

Zgłaszanie działań niepożądanych:
Adres e-mail:
 dz.niepozadane@espefa.com.pl
Telefon: (+48 12) 639 27 27

 

 

W celu przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy Espefa niezbędne jest podanie Państwa danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Nazwa : Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Espefa

Adres; ul. Juliusza Lea 208; 30-133 Kraków

Państwa dane będą powierzone firmie Rapofarm Kamil Rupieta, ul. Kazimierza Górskiego 3, 97-400 Bełchatów (jako podmiotu współpracującego z Administratorem danych przy przyjmowaniu, analizowaniu, archiwizacji i procesowaniu zgłoszeń do odnośnych władz). Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. i rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Dane te będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z przyjęciem zgłoszenia oraz monitorowaniem bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu zgodnie z art. 36e ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Podanie danych osobowych przez osoby wykonujące zawód medyczny  jest obowiązkowe.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo:

- dostępu do treści swoich danych,

-  poprawiania swoich danych osobowych,

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- przeniesienia swoich danych,

- zażądania zaprzestania/ograniczenia przetwarzania,

- usunięcia swoich danych osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- wniesienia skargi do  Prezesa UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.