[[Contact]]

Contact

Contact details

 

Chemistry and Pharmaceuticals Work Cooperative ESPEFA

ul. Juliusza Lea 208

30-133 Kraków, Poland

dyrekcja(at)espefa.com.pl

Main number(click to expand))

tel. (+48 12) 639 27 27

Secretariat

tel. (+48 12) 639 27 00

fax (+48 12) 637 96 45

Email: dyrekcja(at)espefa.com.pl

Management Board

tel. (+48 12) 639 27 00

Email: dyrekcja(at)espefa.com.pl

Chief Accountant

tel. (+48 12) 639 27 10

Email: dzial.ksiegowosci(at)espefa.com.pl

Commercial Director

tel. (+48 12) 639 27 79

tel.kom. (+48) 693 183 450

Email: u.markowicz-jureczko(at)espefa.com.pl

Purchasing and Logistics Department

tel. (+48 12) 639 27 20

Email: zaopatrzenie(at)espefa.com.pl

Development and Innovation Department

tel. (+48 12) 639 27 35

Email: broda(at)espefa.com.pl

Email: farm(at)espefa.com.pl

Wholesale / Sales to wholesalers

tel. (+48 12) 639 27 70 / (+48 12) 639 27 71

Email: sprzedaz(at)espefa.com.pl

Sales to pharmacies

tel. (+48 12) 639 27 77

Email: sprzedaz(at)espefa.com.pl

Marketing

tel. (+48 12) 639 27 86 lub (+48 12) 639 27 89

Email: marketing(at)espefa.com.pl

Employment and Payroll Division

tel. (+48 12) 639 27 04

Email: kadry(at)espefa.com.pl

Production Department

tel. (+48 12) 639 27 60

Email: produkcja(at)espefa.com.pl

Complaints

tel. (+48 12) 639 27 27

tel. (+48) 668 444 769

Email: reklamacje(at)espefa.com.pl

Recalls and Withdrawals

tel. (+48 12) 639 27 41

tel. (+48) 538 890 318

Email: QP(at)espefa.com.pl

Reporting Adverse Drug Reactions (ADRs)

Download files:

Adverse Drugs Reaction Reporting Form

Instrukcja wypełnienia formularza

Reporting of adverse drug reaction:
e-mail:
 dz.niepozadane(at)espefa.com.pl
Phone: (+48 12) 639 27 27

W celu przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy Espefa niezbędne jest podanie Państwa danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Nazwa : Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Espefa

Adres; ul. Juliusza Lea 208; 30-133 Kraków

Państwa dane będą powierzone firmie Rapofarm Kamil Rupieta, ul. Kazimierza Górskiego 3, 97-400 Bełchatów (jako podmiotu współpracującego z Administratorem danych przy przyjmowaniu, analizowaniu, archiwizacji i procesowaniu zgłoszeń do odnośnych władz). Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. i rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Dane te będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z przyjęciem zgłoszenia oraz monitorowaniem bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu zgodnie z art. 36e ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Podanie danych osobowych przez osoby wykonujące zawód medyczny  jest obowiązkowe.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo:

- dostępu do treści swoich danych,

-  poprawiania swoich danych osobowych,

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- przeniesienia swoich danych,

- zażądania zaprzestania/ograniczenia przetwarzania,

- usunięcia swoich danych osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- wniesienia skargi do  Prezesa UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 
 

Contact form

Address