[[Specjalista ds. administracji i informatyki]]

Specjalista ds. administracji i informatyki

CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY

ESPEFA

firma o ugruntowanej pozycji w branży farmaceutycznej poszukuje ambitnej i energicznej osoby na stanowisko
 

Specjalista ds. administracji i informatyki

Miejsce pracy: Kraków

Nr. Ref: ESPEFA / Specjalista ds. administracji i informatyki

 

PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • rozwiązywanie problemów technicznych związanych  z funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, aplikacji i systemów, dotyczących serwerów, komputerów, sieci komputerowej oraz systemów skomputeryzowanych, zewnętrznych serwisów i usług chmurowych, urządzeń peryferyjnych i sieciowych;
 • administrowanie siecią komputerową, utrzymanie i zarządzanie zasobami serwerów oraz infrastruktury informatycznej w pełnej sprawności i dostępności;
 • udzielanie bieżącego wsparcia technicznego użytkownikom w zakresie sprzętu i oprogramowania oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów informatycznych;
 • uczestnictwo we wdrażaniu, utrzymaniu i awariach systemów skomputeryzowanych oraz wsparcie właścicieli i użytkowników systemów w zakresie IT;
 • diagnostyka i drobne naprawy sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, instalacja i konfiguracja stanowisk komputerowych, w tym również urządzeń mobilnych;
 • wdrażanie nowych rozwiązań sprzętowych, oprogramowania, technologii informatycznych oraz standardów bezpieczeństwa;
 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa, nadzór nad zabezpieczeniem danych, weryfikacją legalności, polityką bezpieczeństwa i zarządzaniem uprawnień, ewidencją sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dokumentacji technicznej, dokumentacją systemową i serwisową;
 • prowadzenie szkoleń dla użytkowników sieci komputerowej i tworzenie dokumentacji wewnętrznej;
 • udział w realizacji zadań związanych z działalnością Działu Administracji.

 

NASZE OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie informatyczne lub doświadczenie w zarządzaniu siecią komputerową;
 • praktyczna umiejętność klasyfikowania i rozwiązywania problemów technicznych (software, hardware, sieć komputerowa, systemy skomputeryzowane, systemy operacyjne, serwery i bazy danych, usługi pocztowe,  bezpieczeństwo, backupy, serwisy zewnętrzne i chmurowe, peryferyjny: biurowy, sieciowy (drukarki, skanery, kserokopiarki, termohigrometry, monitoring wizyjny, okablowanie, routery, punkty dostępu itd.);
 • wiedza i praktyka w zakresie utrzymania i zarządzania zasobami  serwerów oraz siecią komputerową w pełnej sprawności i dostępności;
 • znajomość zagadnień związanych z budową komputera, podstawowym serwisowaniem i obsługą eksploatacyjną stacji roboczych i systemów operacyjnych, umiejętność instalowania, konfiguracji i obsługi wszelkich urządzeń peryferyjnych;
 • znajomość środowisk systemów operacyjnych Windows i  Windows Server, zagadnień sieciowych (TCP/IP, LAN/WAN, IDS/IPS, DHCP, VPN, RDS, SSL, VM, WiFi)
 • chęć rozwoju w zakresie nowych rozwiązań sprzętowych, oprogramowania, technologii informatycznych oraz standardów bezpieczeństwa;
 • wiedza i praktyka w zakresie zabezpieczenia danych;
 • umiejętności komunikacyjne, samodzielność, rzetelność i asertywność;
 • zaangażowanie w realizację zadań związanych z działalnością  Działu Administracji;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość oprogramowania Fortinet, AD, DSM NAS, EMVS, PHP/CSS/Java, Streamsoft;
 • umiejętność programowania oraz obsługi specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego i maszyn produkcyjnych;
 • znajomość zagadnień GxP, serializacji oraz systemów skomputeryzowanych w farmacji;
 • dobra znajomość języka angielskiego, w tym terminologii branżowej;
 • posiadanie prawa jazdy.

 

OFERUJEMY:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • umowę o pracę;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • pakiet benefitów pozapłacowych;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV do 31.01.2020r. na adres e-mail: kadry@espefa.com.pl

 W temacie e-mail prosimy o dopisanie numeru referencyjnego: Espefa/ Specjalista ds. administracji i informatyki.

 
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. administracji i informatyki (zgodnie z Ustawą dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr. 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)”. Przetwarzamy Państwa dane  osobowe  na podstawie Państwa zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. administracji i informatyki do chwili zakończenia rekrutacji tj.31.03.2020 r. (art. 6 ust.  a i b RODO). A w przypadku zatrudnienia dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o pracę, a po tym czasie, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz ustawowego obowiązku przechowywania akt osobowych. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA, ul. J. Lea 208, 30-133 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Numer KRS:0000081817, NIP:675-000-30-75. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień możecie Państwo kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: dyrekcja@espefa.com.pl Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).