[[Specjalista ds. zapewnienia jakości]]

Specjalista ds. zapewnienia jakości

CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY

ESPEFA

firma o ugruntowanej pozycji w branży farmaceutycznej poszukuje ambitnej i energicznej osoby na stanowisko
 

Specjalista ds. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Miejsce pracy: Kraków

Nr. Ref: ESPEFA / Specjalista ds. zapewnienia jakości

 

PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji systemowej oraz jej dystrybucja;
 • przeprowadzanie audytów;
 • przeprowadzenie analiz ryzyka metodą FMEA  itp.;
 • prowadzenie wniosków zmian, organizowanie spotkań, przygotowywanie harmonogramów działań;
 • w zakresie systemów skomputeryzowanych: aktualizacja listy systemów skomputeryzowanych, prowadzenie wniosków zmian, aktualizacja matrycy uprawnień itp.;
 • opracowanie dokumentacji związanej z działaniami CAPA;
 • dokumentowanie odchyleń;
 • szkolenie pracowników;

NASZE OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe farmaceutyczne;
 • znajomość wytycznych GMP;
 • znajomość języka angielskiego;
 • znajomość obsługi komputera ( MS Office);
 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • umiejętność pracy pod presją;
 • 2 letni staż w hurtowni farmaceutycznej lub aptece.
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w przemyśle farmaceutycznym w kontroli jakości lub laboratorium.

OFERUJEMY:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • umowę o pracę;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • pakiet benefitów pozapłacowych;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV do 31.01.2020r. na adres e-mail: kadry@espefa.com.pl

 W temacie e-mail prosimy o dopisanie numeru referencyjnego: Espefa/ Specjalista ds. zapewnienia jakości.

 

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. zapewnienia jakości  (zgodnie z Ustawą dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr. 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)”. Przetwarzamy Państwa dane  osobowe  na podstawie Państwa zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. zapewnienia jakości do chwili zakończenia rekrutacji tj.31.03.2020 r. (art. 6 ust.  a i b RODO). A w przypadku zatrudnienia dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o pracę, a po tym czasie, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz ustawowego obowiązku przechowywania akt osobowych. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA, ul. J. Lea 208, 30-133 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Numer KRS:0000081817, NIP:675-000-30-75. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień możecie Państwo kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: dyrekcja@espefa.com.pl Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).