[[TEST Immunochromatograficzny]]

TEST Immunochromatograficzny

SZYBKI TEST IMMUNOCHROMATOGRAFICZNY NA OBECNOŚĆ PRZECIWCIAŁ KORONAWIRUSA SARS-COV-2

AMP RAPID TEST SARS-COV-2 IGG/IGM - TEST KASETOWY

Immunochromatograficzny jakościowy test AMP Rapid Test SARS-CoV-2 IgG/IgM służy do wykrywania obecności przeciwciał IgG i IgM Koronawirusa SARS-CoV-2.

Test wykonuje się przez podanie pobranej próbki (5μl surowicy i osocza lub 1 kropli (ok. 20μl) krwi pełnej) na pole aplikacyjne kasety testowej za pomocą dołączonego do testu jednorazowego aplikatora (najprościej z opuszka palca). Wynik testu prezentowany jest po 10-15 minutach w postaci kolorowych linii w polu obserwacyjnym kasety. Nie należy interpretować wyniku po upływie 15 minut

FILM INSTRUKTAŻOWY

 

Efektywność testu:         Test IgM      Czułość testu: 95.7 %

                                             Swoistość testu: 97.3 %

                                             Ogólna zgodność: 96.8 %

 

               Test IgG      Czułość testu: 91.8 %

                                            Swoistość testu: 96.4 %

                                             Ogólna zgodność: 95.0 %

Przeciwciała IgG
świadczą o tym, że dana osoba jest po przebytej chorobie ( ma przeciwciała )

 

Przeciwciała IgM

mówią o tym, że badana osoba obecnie choruje

Najszybszym sposobem jest wykrywanie przeciwciał, które w reakcji na antygen z dnia na dzień zmieniają swoje poziomy, co ujawnia test kasetkowy SARS-CoV-2

Jak wykonać test?

Test wykonuje się przez podanie pobranej próbki (10μl surowicy i osocza lub 1 kropli (ok. 20μl) krwi pełnej) na pole aplikacyjne kasety testowej za pomocą dołączonego do testu jednorazowego aplikatora (najprościej z opuszka palca). Wynik testu prezentowany jest po 10-15 minutach w postaci kolorowych linii w polu obserwacyjnym kasety.

 

Wyniki:

Przeciwciała IgM mogą być wykryte za pomocą testu w ciągu 7 dni od zarażenia lub na 3 dzień od chwili wystąpienia objawów.

 

W przypadku podejrzenia infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 niezbędne jest jak najszybsze zweryfikowanie pozytywnego wyniku testu przez lekarza specjalistę.

  • Test jest wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro, przeznaczonym do stosowania wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników medycznych.
  • Spełnia wymagania Dyrektywy 98/79/EC w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro.
  • Wytwórca: AMEDA Labordiagnostik GmbH  Krenngasse 12, 8010 Graz, Austria.
  • Espefa we współpracy z firmą AMP jest wyłącznym przedstawicielem wytwórcy na rynek polski.
  • 1 opakowanie zawiera 25 testów. W każdym opakowaniu jest 1 bufor

Testy serologiczne cieszą się szerokim powodzeniem na całym świecie, gdyż wskazują, czy dana osoba miała kontakt z patogenem oraz czy obecnie choruje.

W czasie epidemii, gdy placówki nie tylko medyczne zmagają się z ogniskami zakażeń wśród pracowników, testy serologiczne mogą być pomocne w zapewnieniu ciągłości pracy.

Badania epidemiologiczne prowadzone wśród personelu mogą pozwolić na ustalenie, kto jest odporny na Koronawirusa, gdyż już przeszedł chorobę oraz kto obecnie choruje
(w takim przypadku niezbędne jest pilne wykonanie badań molekularnych w celu oceny pod kątem aktywnego zakażenia SARS-CoV-2; do czasu wykluczenia aktywnego zakażenia pracownik powinien być odsunięty od pracy i poddany izolacji).

Najważniejszym jednak zadaniem będzie szybkie wykrycie osób, które stanowią ryzyko zakażenia personelu
i natychmiastowa ich separacja.

Oferowane przez nas testy AMP Rapid Test SARS-CoV-2 firmy AMEDA Labordiagnostik GmbH uzyskały pozytywną opinię Narodowego Centrum Referencyjnego (NCR) przy Instytucie Pasteura we Francji. Na opublikowanym wykazie dostępnych na rynku testów wykrywających przeciwciała SARS-CoV-2  oferowane przez nas testy zostały umieszczone bez żadnych przeciwwskazań w przeciwieństwie do wielu innych wykazanych tam testów, w których NCR stwierdził istotne ograniczenia diagnostyczne, polegające najczęściej na nieprzydatności testów do oznaczania przeciwciał IgM (komentarze pod czerwonym trójkątem z wykrzyknikiem).

Wykaz testów jest opublikowany na stronie francuskiego Ministerstwa Zdrowia https:/covid-19.sante.gouv.fr/tests

 

Zapraszam do współpracy

Urszula Markowicz-Jureczko, tel.: 693 183 450