[[Zarząd]]

Zarząd

Aktualny skład Zarządu:

Prezes Zarządu: Wojciech Kromka
Zastępca Prezesa: Marcin Kochaniewicz
Członek Zarządu: Anna Bała