Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

...

Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "ESPEFA", informuje, że zamierza zrealizować w Krakowie, przy ul. J.Lea 208 inwestycję technologiczną pod nazwą "Zespół urządzeń do serializacji" zgodnie ze Specyfikacją wymagań użytkownika.

...

Zaprasza się zainteresowanych oferentów do złożenia wniosku o udostępnienie Specyfikacji wymagań użytkownika - mailowo ( na adres: dyrekcja@espefa.com.pl ) lub osobiście w siedzibie firmy.

...

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

...

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

...

ESPEFA zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

...

Treść ogłoszenia poniżej

MATERIAŁY DO POBRANIA

Kliknij tutaj

 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - ESPEFA @ 2006

PROJEKT I WYKONANIE: EMPATHY INTERACTIVE