Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Adres e-mail: dz.niepozadane@espefa.com.pl
Telefon: (+48 12) 639 27 27  Telefon kom.: +48 607 272 650

W celu przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy Espefa niezbędne jest podanie Państwa danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Nazwa: Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Espefa, Adres: ul. Juliusza Lea 208; 30-133 Kraków


Państwa dane będą powierzone firmie Rapofarm Kamil Rupieta, ul. Kazimierza Górskiego 3, 97-400 Bełchatów (jako podmiotu współpracującego z Administratorem danych przy przyjmowaniu, analizowaniu, archiwizacji i procesowaniu zgłoszeń do odnośnych władz). Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. i rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Dane te będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z przyjęciem zgłoszenia oraz monitorowaniem bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu zgodnie z art. 36e ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Podanie danych osobowych przez osoby wykonujące zawód medyczny jest obowiązkowe.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • poprawiania swoich danych osobowych,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przeniesienia swoich danych,
  • zażądania zaprzestania/ograniczenia przetwarzania,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.