Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest Chemiczno–Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA, ul. J.Lea 208, 30–133 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieście w Krakowie, Numer KRS: 0000081817 NIP: 675–000–30–75. Przetwarzamy Państwa dane na potrzeby wykonania umowy zawartej z Państwem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO) oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji umowy, a po tym czasie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień możecie Państwo kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: dyrekcja@espefa.com.pl

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jednocześnie wskazuję, że rozpoczynając i prowadząc korespondencję mailową z administratorem oświadczacie Państwo, że macie świadomość w zakresie zagrożeń jakie niesie prowadzenie korespondencji mailowej oraz wyrażacie zgodę na jej prowadzenie, w tym na umieszczanie w treści wiadomości i załączników danych dotyczących Państwa osoby. Informuję także, że dane przekazane przez Państwa w korespondencji mailowej uznaje się za upublicznione w rozumieniu RODO.