Koszyk

Brak produktów w koszyku.

 

PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • opracowywanie, wdrażanie, prowadzenie i doskonalenie procesów produkcji;
 • identyfikacja i rozwiązywanie problemów dotyczących procesów produkcji;
 • podejmowanie działań korygujących, zmierzających do eliminacji przyczyn niezgodności, oraz zapobiegawczych w odniesieniu do usunięcia ich potencjalnych źródeł;
 • udział w projektowaniu procesów i linii technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny możliwości urządzeń technicznych i ich dostosowania do planowanych potrzeb, obowiązujących receptur i wymaganych wydajności produkcyjnych;
 • planowanie i nadzorowanie realizowanych zadań w podległych obszarach w zakresie ich terminowości, jakości wykonania oraz efektów;
 • organizacja pracy i kompleksowe zarządzanie zespołem pracowników;
 • nadzór nad przygotowywaniem działu do inspekcji i audytów;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji produkcyjnej zatwierdzanie instrukcji, procedur, raportów.

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe;
 • minimum 2 letnie doświadczenia w zarządzaniu zespołem w obszarze produkcji farmaceutycznej – warunek konieczny;
 • odpowiedzialność i sumienność;
 • umiejętność efektywnej komunikacji i budowania dobrych relacji w dziale;
 • aktywne podejście do rozwiązywania zadań i problemów, dokładność i precyzja;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do jego uzyskania.

OFERUJEMY

 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • pracę w stale rozwijającej się firmie z tradycjami;
 • pakiet benefitów pozapłacowych.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@espefa.com.pl
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych)”.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe do chwili zakończenia rekrutacji (art. 6 ust. a i b RODO). W przypadku zatrudnienia dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o pracę, a po tym czasie, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz ustawowego obowiązku przechowywania akt osobowych. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA, ul. J. Lea 208, 30-133 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Numer KRS:0000081817, NIP:675-000-30-75. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień możecie Państwo kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: dyrekcja@espefa.com.pl Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).